En les nostres instal·lacions, de més de 640m² repartits en dues plantes, es situen els nostres departaments de producció, sales tècniques i despatxos administratius.


Departament de Producció

Sales de doblatge y mescla

Sala de mescla 5.1

Subtitulació