Subtitulació


La nostra estació de subtitulació disposa de totes les eines (hardware i software) necessàries per a la realització de subtítols oberts, tancats, per a autoria DVD o arxius multimèdia. L'ús d'aquestes eines punteres en el mercat, com p. ex. Final Cut Pro, FAB, SubtitlePlus, SPOT, etc. ens permet ser compatibles amb un gran nombre de formats i necessitats del mercat.