Producció

En el departament de producció es realitza tota la gestió relacionada amb el procés del doblatge, des de la planificació dels estudis, fins al casting d'actors, passant per l'ajust i pautat dels guions. Usem programari desenvolupat per nosaltres que ens permet automatitzar els processos repetitius i gestionar eficaçment els recursos humans i tècnics de l'estudi.

stacks_image_26DB5850-819D-4E9B-A39C-9C477F391266
stacks_image_AB4C1013-1E2E-4AD0-BAC6-6F6D06C7AC03