Producció

En el departament de producció es realitza tota la gestió relacionada amb el procés del doblatge, des de la planificació dels estudis, fins al casting d'actors, passant per l'ajust i pautat dels guions. Usem programari desenvolupat per nosaltres que ens permet automatitzar els processos repetitius i gestionar eficaçment els recursos humans i tècnics de l'estudi.